GOVERNANCE CODE CULTUUR & anbi

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Phoenix Cultuur onderschrijft deze Governance Code Cultuur. Wij hanteren de code bewust en dragen dit uit door publicatie van ons besturingsmodel en ons beleid met realisatie.

​Besturingsmodel

Stichting Phoenix Cultuureducatie Meierijstad is opgericht op 3 juni 2015 en wordt sinds 2017 bestuurd door een bestuursstichting: Stichting Cultuurfabriek Noordkade. Deze stichting bestuurt Phoenix Cultuur, maar is ook verantwoordelijk voor het bestuur van andere culturele partijen op de Noordkade in Meierijstad: Stichting CHV Cultuur Haven Veghel, Theater De Blauwe Kei en Stichting Kunstgroep de Compagnie. Stichting Cultuurfabriek Noordkade kent in 2024 de volgende bestuursleden:

P. Koeslag  -  Voorzitter
R. Hanegraaf-Penninx  - Penningmeester
W.J.M. Bierens-Verbeet  - Lid 
K. Neervoort  - Lid
A.F.G. Verhoeven  - Lid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. Een bestuurder kan in totaal echter niet langer dan acht jaar bestuurder zijn.

Stichting Cultuurfabriek Noordkade kent een regeling inzake tegenstrijdig belang.

ANBI

Phoenix Cultuur is een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). 

Volgens de voorwaarden van de Belastingdienst publiceren wij hierbij de volgende gegevens over onze stichting:

Statutaire naam: Stichting Phoenix Cultuureducatie Meierijstad
Handelsnaam: Phoenix Cultuur
RSIN: 855241093
Post- en bezoekadres: Verlengde Noordkade 12, Veghel

Financiële verantwoording

Beleidsplan

Publicatieplicht grote ANBI

CBCT GECERTIFICEERD

Phoenix Cultuur ontving in mei 2022 het officiële kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet zij aan de kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

 

cbct-COR-gecertificeerd-logo.png 

 

wil je nog wat vragen?

Heb je een vraag of wil je wat meer informatie ontvangen over een bepaalde cursus? Klik dan op onderstaande button, vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 
Stel je vraag