Over ons

Stichting Phoenix Cultuureducatie Meierijstad (Phoenix Cultuur) wil jong en oud verbinden met kunst en cultuur. Zij wil als voorloper in de sector cultuureducatie de kracht van kunst- en cultuuronderwijs inzetten om creativiteit en talent te ontdekken en ontwikkelen. Persoonlijke groei, ruimte en geluk staan hierbij centraal. Phoenix Cultuur is van meet af aan opgezet als een platte en flexibele organisatie, met weinig overhead, waar de leerling/cursist en de docent centraal staan. Kunstdocenten kunnen in loondienst en als zelfstandig ondernemer aan de slag. Phoenix Cultuur wil een goed werkgever én opdrachtgever zijn. De organisatie is juridisch gezien een stichting, maar is opgebouwd op grond van de filosofie van een coöperatie. Iedereen is eigenaar en gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes van de onderneming. Actief ondernemerschap wordt gestimuleerd. Heeft iemand een inspirerend idee en een interessant plan, dan zijn er binnen de budgetten middelen beschikbaar om te investeren in vernieuwing en ontwikkeling. Phoenix Cultuur is bestuurlijk gefuseerd met de stichtingen Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade, Cultuur Haven Veghel en de Compagnie in St. Cultuurfabriek Noordkade. Het zijn vier zelfstandige stichtingen met één gezamenlijk bestuur. Waar synergie, efficiency en gezamenlijke organisatiekracht wordt gevonden, wordt intensief samengewerkt met de partners in Cultuurfabriek.

Missie Phoenix Cultuur
Phoenix Cultuur geeft alle inwoners van Meierijstad de mogelijkheid hun talent en creativiteit te ontplooien. Met onze organisatiekracht bieden wij kunstonderwijs in de vier kunstdisciplines dans, beeldende kunst, muziek en theater. Lessen, workshops en cursussen gegeven door professionele kunstdocenten. Naast deze kernactiviteiten leveren wij, vanuit de kracht van kunstonderwijs en in samenwerking met een grote diversiteit aan partners, een belangrijke bijdrage aan projecten, evenementen en festivals in Meierijstad.

Kernwaarden
Tijdens het kwaliteitscertificeringstraject in 2022 kregen we terug van de auditoren dat we sterke kernwaarden hebben die bij iedereen hoog in het vaandel staan. We zijn trots op deze kernwaarden: Wij formuleren vanuit onze missie de volgende drie kernwaarden: 1. Professioneel kunstaanbod voor iedereen toegankelijk 2. Cursist/leerling (klant) en kunstdocent staan centraal. 3. Wij inspireren en verwonderen en zijn op eigen wijze altijd in beweging. Vanuit deze drie kernwaarden willen wij onze droom verwezenlijken.

Onze droom
Wij willen alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in Meierijstad raken met en betrekken bij kunst en cultuur en hen de mogelijkheid bieden zich daarin te ontwikkelen. Wij sluiten daarbij niemand uit, we betrekken iedereen bij kunst en cultuur, ongeacht achtergrond, inkomen of eventuele beperkingen. Met de kracht van kunst- en cultuuronderwijs, mooie voorstellingen, exposities en evenementen bieden wij de hele gemeenschap actief en/of receptief ontplooiing, ontmoeting en plezier. In langdurige en intensieve professionele samenwerking met onze partners, waaronder de gemeente en onze collega’s, kunstdocenten en ondersteuners bundelen wij onze kracht en energie en kunnen wij dit mogelijk maken.

De activiteiten van Phoenix Cultuur
1. Cursussen, workshops en lessen in de vrije tijd
2. Cultuureducatieve projecten en evenementen
3. CHV Academy, Circle of Talent
4. Cultuurkade: marktplaats voor het onderwijs

Onze mensen


wil je nog wat vragen?

Heb je een vraag of wil je wat meer informatie ontvangen over een bepaalde cursus? Klik dan op onderstaande button, vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 
Stel je vraag