Corona-update | 26 juni

26/06/2021

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 gaan we weer bijna terug naar normaal. Kunst- en cultuurbeoefening is weer volledig toegestaan, de leslocaties zijn volledig geopend, de mondkapjesplicht vervalt en er is geen maximum op groepsgrootte. Wel is het belangrijk 1,5 meter afstand te blijven houden van anderen waar dat mogelijk is. De gezondheidscheck en de registratie blijven verplicht. Voor de registratie is aanmelding voor de cursus/lessen voldoende. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren

 

Toelichting op ons restitutieregeling

Begrijpelijk dat je tijdens deze lockdown extra vragen hebt over de (betaling van de) factuur die je van ons hebt ontvangen. Wij leggen je graag uit hoe wij omgaan met de gemiste lessen door corona.

Omgang gemiste lessen door corona

Tegen het einde van dit cursusseizoen bekijken we per cursist/leerling hoeveel lessen er niet (online) konden worden ingehaald of gegeven. Deze gemiste lessen worden door ons terugbetaald (gerestitueerd), wanneer alle lessen zijn betaald. Zijn deze nog niet (volledig) betaald, dan verrekenen we de gemiste lessen met het nog te betalen bedrag.

Volg je nu geen online lessen? Je docent neemt contact met je op over de inhaalmogelijkheden, zodra er meer duidelijkheid is over de heropstart van de lessen op locatie.

Een andere betaalafspraak maken is mogelijk

Wil je nu liever geen (termijn) factuur meer ontvangen? Dan geven wij je de mogelijkheid om tegen het einde van het cursusseizoen het resterende bedrag ineens te betalen, door middel van een eindafrekening. Eventueel gemiste lessen zijn hierin verrekend. Graag ontvangen we een bericht van je als je van deze regeling gebruik wenst te maken.

 

Corona Spelregels Phoenix Cultuur Meierijstad

Dagelijks werken we aan een veilige en schone werk- en cursusomgeving. In deze tijden zijn we des te bewuster van deze taak en onze verantwoordelijkheid. We werken daarom volgens onderstaande spelregels:

Basismaatregelen RIVM

Zorg ervoor dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Was regelmatig je handen (of gebruik de dispensers met desinfectievloeistof), schud geen handen, hoest in de elleboog en blijf thuis thuis als je, of iemand uit je gezin, klachten heeft en dan laat je je ook testen. Voor de individuele muzieklessen geldt daarbij: bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent - indien mogelijk - online les. De docent neemt een gezondheidscheck af.

Afstand houden

In aanvulling op de basismaatregelen: zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:

  • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (ook niet tot volwassenen);
  • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk tijdens de kunst- en cultuurbeoefening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen in tweetallen. In die gevallen hoeven de deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden..

Locatiemaatregelen algemeen

Volg de eventuele specifieke richtlijnen van de betreffende locatie op.

Maximum aantal personen per ruimte

  • Geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
  • Bij andere activiteiten: het maximum aantal personen vanaf 18 jaar per ruimte wordt bepaald door het 1,5 meter principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom? Verder mogen er niet meer dan 50 personen per ruimte.

Ventilatie

Op alle hoofdlocaties waar Phoenix Cultuur lesgeeft, is een ventilatie-installatie aanwezig; deze werken op basis van hoeveelheden CO2. Naast ventilatie kan in veel ruimtes - naast een deur - ook een raam open. Mochten er twijfels zijn over de ventilatie, dan wordt er gezocht naar alternatieve ruimtes/locaties.

Restitutieregeling

Als activiteiten/lessen geen doorgang meer kunnen vinden, zoals het geval is tijdens een lockdown, gaan we weer zoveel mogelijk online les geven. Is dit (voor jou) geen optie en/of kunnen lessen ook binnen afzienbare tijd niet ingehaald worden, dan gaan we over tot restitutie. We zullen, naar redelijkheid en billijkheid, gedane betalingen van niet genoten lessen terugstorten op de rekening van de restitutie-aanvrager (tevens betaalplichtige) of deze niet meer in rekening brengen zodra dit bekend is.

Corona-update | 26 juni

wil je nog wat vragen?

Heb je een vraag of wil je wat meer informatie ontvangen over een bepaalde cursus? Klik dan op onderstaande button, vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 
Stel je vraag